topimage pageId = 21

ZWERFTOCHTEN OVER DE WADDEN

 

Struinen door de kwelder en kijken naar vogels en planten? Verder het Wad op en kennis maken met het geulen- en prielenstelsel? Samen met kinderen schelpen zoeken? Of een onbekend stuk Waddengebied in de Dollard verkennen? Het kan allemaal; langs de gehele Waddenkust in Friesland en Groningen kunnen zwerftochten worden georganiseerd. De lengte en de zwaarte van de tocht kunnen op uw wensen worden afgestemd. Een zwerftocht is  een goede voorbereiding op een oversteek. De prijs bedraagt voor volwassenen vanaf 12 jaar, €12.50 per persoon ook voor winter en Dollard tochten (Engelsmanplaat retour en Horsbornzand €15,00). Op zwerftochten die niet al te zwaar zijn zoals Noordpolderzijl en het Eemswad zijn kinderen vanaf 8 jaar in principe ook welkom maar dit gaat altijd in overleg met de hoofdgids van de betreffende tocht. De prijs voor bedraagt voor kinderen vanaf 8 tot 12 jaar, €8,00; voor maatwerk gelden aanvullende afspraken.

Vertrekplaatsen zwerftochten:
• Noordpolderzijl: Zijlweg 4, 9988 TD Usquert
• Robbengat: Schaapweg 30, 9969 TN Westernieland  (Linthorst Homan Polder)
• Molengat:  Dijksterweg 43, 9977 TD Kloosterburen  (Negenboerenpolder)
• Wadwandelen: Camping ′bie diek′, Hogeweg 33, 9977 PE Kruisweg
• Paesens/Moddergat: Stichting Oan é dyk, Achterwei 1, 9136 PX Paesens
• Dollard: Ambonezenbosje, Carel Coenraadpolder, 9684 TS Finsterwolde
• Eemswad: Het vertrekpunt ligt soms direkt bij de ”Noordkaap”  Middenweg, Uithuizen. U wordt altijd voor de wadlooptocht per mail op de hoogte gebracht waar het vertrekpunt zal zijn. De tocht met de waddenvereniging: start bij parkeerterrein restaurant Diekgat; Kwelderweg 6, 9979 XN Eemshaven
• Horsbornzand: Emmaweg 64a, 9981 VC Uithuizen (Emmapolder). 
De Emmaweg wordt bereikt door vanuit Uithuizen de Lauwersweg te nemen.


Data en tijden:
Zaterdag 09 juli              2022 Eemswad  10:45 uur. Alleen te boeken via de Waddenvereniging; zie link! (Waddenvereniging
(Zie ook Eemswad)
Zondag      10 juli            2022 Paesens-Moddergat voor mensen met een visuele beperking 11:00 uur

Zaterdag   24 september 2022 Paesens-Moddergat (reserve datum) voor mensen met een visuel beperking 14:00 uur
Zaterdag   15 oktober     2022 Heringplaat (maximaal 20 personen) 07:45 uur

(Zie ook Dollard)

Ook maatwerk, datum en tijd in overleg. Minimaal voor 6 personen. aanvraag@vrijewadlopers.nl


 
 
DE WERELD VAN HET WAD