topimage pageId = 31

ZWERFTOCHT OP SCHIERMONNIKOOG
LANGS SPRUTEL

 

Deze maatwerk wadlooptocht gaat over het wad onder Schiermonnikoog oostelijk van de veerdam. Hier lopen we onderlangs een groot beschermd kweldergebied, de Ooster kwelder. Dit is onderdeel van het Nationaal Park Schiermonnikoog, dat in het voorjaar en begin van de zomer voor bezoek gesloten is.Vertrek is bij het begin van de veerdam en de route gaat over het wad naar de Sprutel, een grote geul die vanaf het oostelijk wad uitmondt in de vaargeul bij de veerbootterminal. Langs de oever lopen we oostwaarts. Desgewenst kan na een uurtje lopen de tocht worden uitgebreid met oversteek van de Sprutel en een ronde over het wad hieronder met o.a. de resten van een scheepswrak. Na de oversteek terug over de Sprutel eindigt de tocht dan weer aan het begin van de veerdam. Een mooie tocht voor mensen die hun vakantie op het eiland Schiermonnikoog doorbrengen en het leuk vinden om het mooie wad vanaf de Schiermonnikoogkant willen ervaren. Dit onder voorbehoud van de beschikbaarheid van voldoende gidsen van De Vrije Wadlopers.

 
Gegevens
● Vertrekplaats: Bij het begin van de veerdam start onze wadlooptocht.  
● Duur: 3 uur 
● Afstand: Om en nabij 10 km
● Zwaarte: gemiddeld
● Prijs per persoon €12,50
Kosten voor het vervoer naar en op het eiland is exclusief. 

(Zie ook Zwerftochten)


Maatwerk, datum en tijd in overleg. Minimaal voor 6 personen. 
aanvraag@vrijewadlopers.nl